Òrgans de consulta i participació

11.12.2015 14:46

Aquest full informatiu recull un extracte del capítol V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), el qual regula els drets de consulta i participació en relació a les qüestions que afecten la seguretat i salut en el treball.