MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN

25.05.2015 12:34

Modificació del contracte número 14002387, que té per objecte la gestió i l’administració de la residència assistida municipal Francesc Layret /35.- (20140286)