Més cobertura, qualitat i garanties laborals al servei de teleassistència

05.05.2016 16:53

Gent gran. El concurs per a la prestació del servei 2017-2019 personalitza l’atenció en funció de les necessitats dels usuaris.

L’àrea de Drets Socials ha posat en marxa el procés d’adjudicació del nou concurs de teleassistència per prestar servei del 2017 al 2019. S’han introduït  millores tècniques, garanties laborals en la contractació dels treballadors i una atenció adaptada als perfils dels diferents usuaris i a les seves necessitats.

La teleassistència és un servei municipal gratuït adreçat a persones de més de 75 anys —per sota d’aquesta edat s’hi pot accedir si ho aconsella un professional, i apersones amb discapacitat o dependència. Permet fer un seguiment regular a distància o prestar atenció en casos d’emergència.

Com a novetat més destacada al nou contracte hi ha la personalització del servei per atendre cada usuari en funció de les seves necessitats. S’estableixen tres nivells segons la fragilitat, la vulnerabilitat i el grau d’autonomia de l’usuari.

A més, el nou contracte preveu un increment en el nivell de coordinació amb tots els agents i serveis que intervenen en els domicilis de les persones ateses com són els serveis socials, de la salut, els cossos de seguretat i protecció i les entitats de voluntariat social.

Segos ha explicat la tinenta d’alcaldia, Laia Ortiz: “És un servei que dóna autonomia, seguretat i tranquil·litat a moltes famílies per arribar a més persones, atenent millor la diversitat, amb més qualitat en la prestació i un control millor sobre les condicions laborals.”

Millores en la gestió del servei

Els professionals que intervenen en el servei de teleassistència rebran més formació i es farà un control i un seguiment més exhaustiu sobre les condicions laborals dels treballadors i les treballadores adscrits. També es requerirà un estudi anual de satisfacció dels usuaris i s’incorporaran auditories del servei.

La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, ha aprovat a la sessió d’aquest dimarts 19 d’abril donar inici a l’expedient per a la contractació de la prestació d’aquest servei amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la CUP.

Enlace a la noticia