Gestió/administració residència Francesc Layret (2014-2016)

26.09.2014 11:53

Adjudicacions

Organisme: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Municipi: Barcelona 
Telèfon: 932564547FAX: 932564552
Tipus: ADMINISTRATIU ESPECIAL 
Objecte: Gestió/administració residència Francesc Layret (2014-2016) 
Codi contracte: 14002387
Tramitació: Ordinària 

Procediment: OBERT 
Mitjà i data de remissió/publicació de la licitació: 
                     BOPdata publicació: 23/06/2014
Pressupost net: 3.294.666,94 €
Import IVA: 131.786,68 € 
Pressupost base de licitació: 3.426.453,62 €
Adjudicatari: de 7 licitadors s'adjudica a la UTE Residència Francesc Layret 
Data d'adjudicació: 17/09/2014 
Preu del contracte: 2.770.788,25 € (IVA inclòs) 
Import de l'IVA: 110.831,53 €

Termini per formalitzar: 15 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació de l'adjudicació